• Gà Mỹ rặc dòng HACTH ( Cha Mẹ Nhập), chân xanh chì, 8 móng đen, cựa trắng, vảy BỂ BIÊN – KHAI HẬU. Cân nặng: 2,45kg

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V047 - Gà Vàng V047 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C118 - Gà Chuối Vàng C118 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X031 - Gà Xám Vàng X031 - Gà Xám Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V046 - Gà Vàng V046 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 980gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B017 - Gà Bông B017 - Gà Bông Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Lông
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V045 - Gà Vàng V045 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 980gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D178 - Gà Điều Vàng D178 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỵ 75%, Mẹ lai 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 800gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D176 - Gà Điều Vàng D176 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai Mỹ 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 950gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D170 - Gà Điều Xanh D170 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B015 - Gà Xanh Bông B015 - Gà Xanh Bông Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 920gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C119 - Gà Chuối Vàng C119 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Điểm
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V048 - Gà Vàng V048 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ lai Mỵ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q048 - Gà Xanh Que Q048 - Gà Xanh Que Nguồn gốc :
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 0 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D190 - Gà Điều Đỏ D190 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc :
  Chân : Chì
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C117 - Gà Chuối Lửa C117 - Gà Chuối Lửa Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ Việt
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 920gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D189 - Gà Điều Vàng D189 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc :
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D188 - Gà Điều Đỏ D188 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc :
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D186 - Gà Điều Vàng D186 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ, Mẹ Peru-Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,22kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D185 - Gà Điều Vàng D185 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ lai 75%, Mẹ Asil lai Việt
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C116 - Gà Chuối Đen C116 - Gà Chuối Đen Nguồn gốc : Cha Jap-Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Điểm
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C115 - Gà Chuối Bông C115 - Gà Chuối Bông Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D187 - Gà Điều Vàng D187 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,45kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q043 - Gà Que Xanh Q043 - Gà Que Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,35kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q042 - Gà Que Q042 - Gà Que Nguồn gốc : Cha Jap, Mẹ Mỹ
  Chân : Trắng điểm
  Cân nặng : 2kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C105 - Gà Chuối Trắng C105 - Gà Chuối Trắng Nguồn gốc : Cha Mẹ gà Mỹ nhập
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D171 - Gà Điều Bông D171 - Gà Điều Bông Nguồn gốc : Cha lai My 75%, Me lai 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2kg
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C111 - Gà Chuối Vàng C111 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ rặc dòng Hacth
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2,2kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C110 - Gà Chuối Lửa C110 - Gà Chuối Lửa Nguồn gốc : Cha lai 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,65kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q040 - Gà Que Vàng Q040 - Gà Que Vàng Nguồn gốc : Cha peru, Mẹ Mỹ ( gà nhập )
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,8kg
  Giá : 15.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q041 - Gà Que Nghệ Q041 - Gà Que Nghệ Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ,Mẹ Việt Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,4kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre lai 75- 9th Trống Tre lai 75- 9th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 1.200.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre lai 50-75 -6th Trống Tre lai 50-75 -6th Nguồn gốc :
  Chân : vang
  Cân nặng : 750gr - 850gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Nòi lai 75 -4th Trống Nòi lai 75 -4th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 800gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mái Tre lai 50 - 4th Mái Tre lai 50 - 4th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 500gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mái Nòi lai 50 - 3th Mái Nòi lai 50 - 3th Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 500gr - 700gr
  Giá : 700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Peru Lai Mỹ Con Peru Lai Mỹ Con Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 600gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mỹ Rặt Con Mỹ Rặt Con Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ 100% dòng Hacth
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 700gr
  Giá : 750.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre Peru Mỹ Việt-9th Trống Tre Peru Mỹ Việt-9th Nguồn gốc : Cha peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 1.400.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Nòi lai 50-75 -6th Trống Nòi lai 50-75 -6th Nguồn gốc : Cha lai 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,5 kg - 1,8kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ