• Gà Vàng bông Phi lai Việt, chân xanh mắt ếch, 8 móng đen, cựa đen, vảy 2 HÀNG TRƠN. Cân nặng : 940gr

 • C130 - Gà Chuối Lửa

 • Gà chuối vàng lai MỸ 50%, chân điểm, cựa đen, mồng lá, vảy 2 HÀNG TRƠN. Cân nặng: 1,02kg

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N010 - Gà Úa N010 - Gà Úa Nguồn gốc : Cha lai Mỵ 75%, Mẹ lai Mỵ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 880gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N011 - Gà Úa N011 - Gà Úa Nguồn gốc : Cha lai Mỵ 75%, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D223 - Gà Điều Vàng D223 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha lai 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,2kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q060 - Gà Que Vàng Q060 - Gà Que Vàng Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,22kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q059 - Gà Que Vàng Q059 - Gà Que Vàng Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D222 - Gà Điều Vàng D222 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 1.700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D221 - Gà Điều Đỏ D221 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai Mỵ 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,22kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D220 - Gà Điều Vàng D220 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,08kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C131 - Gà Chuối Xám C131 - Gà Chuối Xám Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,12kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K027 - Gà Khét Vàng K027 - Gà Khét Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,35kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D219 - Gà Điều Đỏ D219 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D217 - Gà Điều Xanh D217 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,12kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C130 - Gà Chuối Lửa C130 - Gà Chuối Lửa Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D216 - Gà Điều Vàng D216 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ
  Chân : Ngà
  Cân nặng : 1,02kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V055 - Gà Vàng V055 - Gà Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D213 - Gà Điều Vàng D213 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 820gr
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C127 - Gà Chuối Vàng C127 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D210 - Gà Điều Xanh D210 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V053 - Gà Vàng Bông V053 - Gà Vàng Bông Nguồn gốc : Cha Phi, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 940gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C125 - Gà Chuối Vàng C125 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Điểm
  Cân nặng : 1.02kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D202 - Gà Điều Vàng D202 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,02kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU015 - Gà Cú CU015 - Gà Cú Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,2kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B020 - Gà Xám Bông B020 - Gà Xám Bông Nguồn gốc :
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 2,2kg
  Giá : 4.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q058 - Gà Que Nghệ Q058 - Gà Que Nghệ Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Peru rặc
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,4kg
  Giá : 4.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C121 - Gà Khét Chuối C121 - Gà Khét Chuối Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2,9kg
  Giá : 5.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q043 - Gà Que Xanh Q043 - Gà Que Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,35kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q042 - Gà Que Q042 - Gà Que Nguồn gốc : Cha Jap, Mẹ Mỹ
  Chân : Trắng điểm
  Cân nặng : 2kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C105 - Gà Chuối Trắng C105 - Gà Chuối Trắng Nguồn gốc : Cha Mẹ gà Mỹ nhập
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D215 - Gà Điều Xanh D215 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,55kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C124 - Gà Chuối Lửa C124 - Gà Chuối Lửa Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,9kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M006 - Gà Mái Tre M006 - Gà Mái Tre Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M005 - Gà Mái Tre M005 - Gà Mái Tre Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M004 - Gà Mái Bông M004 - Gà Mái Bông Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,8kg
  Giá : 1.700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M003 - Gà Mái Chuối M003 - Gà Mái Chuối Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ rặc dòng HACTH
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,4kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M002 - Gà Mái Que M002 - Gà Mái Que Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Đen
  Cân nặng : 1,5kg
  Giá : 1.700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M001 - Gà Mái Que M001 - Gà Mái Que Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,5kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,5kg
  Giá : 350.000 VNĐ