• Gà cú vàng lai MỸ, chân vàng, mõ vàng, mắt vàng. Cân nặng: 850gr

 • Gà điều vàng 3 DÒNG MÁU, chân vàng VUÔNG 8 móng đen, cựa đen, vảy 2 HÀNG TRƠN. Cân nặng: 1,02kg

 • Gà chuối vàng lai MỸ 50%, chân điểm, cựa đen, mồng lá, vảy 2 HÀNG TRƠN. Cân nặng: 1,02kg

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K026 - Gà Khét Đen K026 - Gà Khét Đen Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 880gr
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C128 - Gà Chuối Bông C128 - Gà Chuối Bông Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 980gr
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q057 - Gà Que Vàng Q057 - Gà Que Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 940gr
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D212 - Gà Điều Vàng D212 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha 25% Peru 75% Mỹ, Mẹ Việt Mỹ
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 1,1kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D123 - Gà Điều Vàng D123 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 820gr
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU014 - Gà Cú Vàng CU014 - Gà Cú Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 25%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 1.700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D214 - Gà Điều Vàng D214 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C127 - Gà Chuối Vàng C127 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 850gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D211 - Gà Điều Vàng D211 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ lai Jap, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D210 - Gà Điều Xanh D210 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,05kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V053 - Gà Vàng Bông V053 - Gà Vàng Bông Nguồn gốc : Cha Phi, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 940gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D207 - Gà Điều Xanh D207 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,15kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V052 - Gà Vàng Bông V052 - Gà Vàng Bông Nguồn gốc : Cha Phi lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 950gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D205 - Gà Điều Vàng D205 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 820gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D204 - Gà Điều Xanh D204 - Gà Điều Xanh Nguồn gốc : Cha Phi lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 940gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C126 - Gà Chuối Trắng C126 - Gà Chuối Trắng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 50%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 880gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C125 - Gà Chuối Vàng C125 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Điểm
  Cân nặng : 1.02kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D202 - Gà Điều Vàng D202 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 1,02kg
  Giá : 1.800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU011 - Gà Chuối Cú CU011 - Gà Chuối Cú Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt
  Chân : Vuông
  Cân nặng : 820gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D195 - Gà Điều Đỏ D195 - Gà Điều Đỏ Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai Mỹ 25%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 980gr
  Giá : 1.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C129 - Gà Chuối Trắng C129 - Gà Chuối Trắng Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai 50%
  Chân : Trắng
  Cân nặng : 1,08kg
  Giá : 2.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C121 - Gà Khét Chuối C121 - Gà Khét Chuối Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2,9kg
  Giá : 5.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q043 - Gà Que Xanh Q043 - Gà Que Xanh Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,35kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q042 - Gà Que Q042 - Gà Que Nguồn gốc : Cha Jap, Mẹ Mỹ
  Chân : Trắng điểm
  Cân nặng : 2kg
  Giá : 3.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C105 - Gà Chuối Trắng C105 - Gà Chuối Trắng Nguồn gốc : Cha Mẹ gà Mỹ nhập
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 5.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C124 - Gà Chuối Lửa C124 - Gà Chuối Lửa Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,9kg
  Giá : 2.500.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C123 - Gà Chuối Vàng C123 - Gà Chuối Vàng Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,9kg
  Giá : 3.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C122 - Gà Chuối Đen C122 - Gà Chuối Đen Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ VIệt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,3kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D187 - Gà Điều Vàng D187 - Gà Điều Vàng Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 2,45kg
  Giá : 6.000.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D171 - Gà Điều Bông D171 - Gà Điều Bông Nguồn gốc : Cha lai My 75%, Me lai 50%
  Chân : Vàng
  Cân nặng : 2kg
  Giá : 3.000.000 VNĐ
Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre lai 75- 8th Trống Tre lai 75- 8th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai Mỹ 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 1.200.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre lai 50-75 -6th Trống Tre lai 50-75 -6th Nguồn gốc :
  Chân : vang
  Cân nặng : 750gr - 850gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Nòi lai 75 -4th Trống Nòi lai 75 -4th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 800gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mái Tre lai 50 - 4th Mái Tre lai 50 - 4th Nguồn gốc : Cha Mỹ rặc, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 500gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mái Nòi lai 50 - 3th Mái Nòi lai 50 - 3th Nguồn gốc :
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 500gr - 700gr
  Giá : 700.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Peru Lai Mỹ Con Peru Lai Mỹ Con Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 600gr
  Giá : 800.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Mỹ Rặt Con Mỹ Rặt Con Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ 100% dòng Hacth
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 700gr
  Giá : 750.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Tre Peru Mỹ Việt-9th Trống Tre Peru Mỹ Việt-9th Nguồn gốc : Cha peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 900gr
  Giá : 1.400.000 VNĐ
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trống Nòi lai 50-75 -6th Trống Nòi lai 50-75 -6th Nguồn gốc : Cha lai 75%, Mẹ lai 50%
  Chân : Xanh
  Cân nặng : 1,5 kg - 1,8kg
  Giá : 1.500.000 VNĐ