• Clip xổ
  Gà đá liền
  V060 - Gà Vàng V060 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N013 - Gà Nhạn N013 - Gà Nhạn

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C144 - Gà Chuối trắng C144 - Gà Chuối trắng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C142 - Gà Chuối Vàng C142 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ lai Mỹ 25%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D238 - Gà Điều Vàng D238 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D237 - Gà Điều Vàng D237 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q073 - Gà Que Vàng Q073 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q072 - Gà Que Nghệ Q072 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : 3 màu

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C141 - Gà Chuối Vàng C141 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50%, Mẹ llai Mỹ 25%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C143 - Gà Chuối Vàng C143 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt

  Chân : Ngà

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D248 - Gà Điều Xanh D248 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ Hacth

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D247 - Gà Điều Xanh D247 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ Hacth

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D246 - Gà Điều Vàng D246 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil, Mẹ Mỹ

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D245 - Gà Điều Xanh D245 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ Hacth

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D250 - Gà Điều Đỏ D250 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ dòng Hacth

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C138 - Gà Chuối Đen C138 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Phi

  Chân : Đen

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D215 - Gà Móng Cổ D215 - Gà Móng Cổ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D228 - Gà Điều Đỏ D228 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Ngà

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D249 - Gà Điều Xanh D249 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C140 - Gà Chuối Bông C140 - Gà Chuối Bông

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D244 - Gà Xanh Bông D244 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C139 - Gà Chuối Đen C139 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ dòng Hacth

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V059 - Gà Vàng V059 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,3kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V057 - Gà Vàng V057 - Gà Vàng

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K028 - Gà Khét Chuối K028 - Gà Khét Chuối

  Nguồn gốc : Cha Mỹ, Mẹ việt lai Mỹ 25%

  Chân : Ngà

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C133 - Gà Chuối Trắng C133 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : xanh

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B021 - Gà Bướm B021 - Gà Bướm

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q066 - Gà Que Q066 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,8kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X033 - Gà Xám Son X033 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Chì

  Cân nặng : 2,3kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q063 - Gà Que Q063 - Gà Que

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,3kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU015 - Gà Cú CU015 - Gà Cú

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B020 - Gà Xám Bông B020 - Gà Xám Bông

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Asil back Jap

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

Gà giốngXem tất cả
 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M012 - Gà Mái Tre M012 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M011 - Gà Mái Tre M011 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 800gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M010 - Gà Mái Tre M010 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ tre Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M009 - Gà Mái Tre M009 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M008 - Gà Mái Tre M008 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M007 - Gà Mái Tre M007 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Peru lai Phi

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M002 - Gà Mái Que M002 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Đen

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M006 - Gà Mái Tre M006 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M005 - Gà Mái Tre M005 - Gà Mái Tre

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M004 - Gà Mái Bông M004 - Gà Mái Bông

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,8kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M003 - Gà Mái Chuối M003 - Gà Mái Chuối

  Nguồn gốc : Cha Mẹ Mỹ rặc dòng HACTH

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,4kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  M001 - Gà Mái Que M001 - Gà Mái Que

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt Mỹ 50%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,5kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 350.000 VNĐ