• Clip xổ
  Gà đá liền
  V111 - Gà Vàng V111 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C209 - Gà Chuối Đen C209 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B110 - Gà Bướm B110 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B109 - Gà Bướm B109 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B108 - Gà Xám Bướm B108 - Gà Xám Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D597 - Gà Điều Đỏ D597 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D596 - Gà Điều Xanh D596 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D595 - Gà Điều Xanh D595 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D594 - Gà Điều Xanh D594 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V110 - Gà Vàng V110 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D593 - Gà Điều Đỏ D593 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D592 - Gà Điều Mật D592 - Gà Điều Mật

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D591 - Gà Điều Xanh D591 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q206 - Gà Xanh Q206 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,25kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D589 - Gà Điều Đỏ D589 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D588 - Gà Điều Xanh D588 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D587 - Gà Điều Xanh D587 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q205 - Gà Que Nghệ Q205 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B107 - Gà Bướm B107 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B106 - Gà Xanh Bông B106 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X075 - Gà Xám Chuối X075 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,26kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ