• Clip xổ
  Gà đá liền
  X099 - Gà Xám Vàng X099 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q233 - Gà Que Vàng Q233 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q233 - Gà Que Vàng Q233 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X097 - Gà Xám Son X097 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q232 - Gà Que Vàng Q232 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q231 - Gà Que Đỏ Q231 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q230 - Gà Que Q230 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q229 - Gà Jap Mỹ Q229 - Gà Jap Mỹ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D660 - Gà Điều Đỏ D660 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X096 - Gà Xám Vàng X096 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X095 - Gà Xám Bướm X095 - Gà Xám Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B132 - Gà Bướm B132 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X094 - Gà Xám Vàng X094 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q228 - Gà Xanh Q228 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,2kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D658 - Gà Điều Xanh D658 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K063 - Gà Khét K063 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B130 - Gà Bông B130 - Gà Bông

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D654 - Gà Điều Xanh D654 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V122 - Gà Vàng V122 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D653 - Gà Điều Xanh D653 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,32kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C228 - Gà Chuối Vàng C228 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ