• Clip xổ
  Gà đá liền
  2342343 2342343

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng :

  Giá : 34.234.234 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  2342343 2342343

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng :

  Giá : 34.234.234 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D683 - Gà Điều Đỏ D683 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU064 - Gà Cú Vàng CU064 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,15kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D682 - Gà Điều Xanh D682 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU063 - Gà Cú Lửa CU063 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K073 - Gà Khét K073 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D681 - Gà Điều Xanh D681 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V134 - Gà Vàng V134 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X105 - Gà Xám Son X105 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O020 - Gà Ô Hoe O020 - Gà Ô Hoe

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C234 - Gà Chuối Vàng C234 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X104 - Gà Xám Chuối X104 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C233 - Gà Chuối Trắng C233 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q230 - Gà Que Nghệ Q230 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q229 - Gà Que Q229 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D680 - Gà Xanh D680 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V133 - Gà Vàng V133 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU062 - Gà Cú Vàng CU062 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K072 - Gà Khét Vàng K072 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU061 - Gà Cú Cườm CU061 - Gà Cú Cườm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 0 VNĐ