• Clip xổ
  Gà đá liền
  D621 - Gà Điều Xanh D621 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X080 - Gà Xám Cú X080 - Gà Xám Cú

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B119 - Gà Bướm B119 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D624 - Gà Điều Đỏ D624 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D623 - Gà Điều Vàng D623 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B125 - Gà Bướm B125 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B124 - Gà Bướm B124 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,14kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D622 - Gà Điều Vàng D622 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C216 - Gà Chuối Lửa C216 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X082 - Gà Xám Son X082 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B123 - Gà Bướm B123 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,06kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q214 - Gà Que Q214 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,02kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K060 - Gà Khét Lửa K060 - Gà Khét Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,35kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B122 - Gà Bướm B122 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 960gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D620 - Gà Điều Xanh D620 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C215 - Gà Chuối Lửa C215 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D615 - Gà Điều Đỏ D615 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C213 - Gà Chuối Lửa C213 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B118 - Gà Bướm B118 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D612 - Gà Điều Xanh D612 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V114 - Gà Vàng V114 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ