• Clip xổ
  Gà đá liền
  D597 - Gà Điều Đỏ D597 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D596 - Gà Điều Xanh D596 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D595 - Gà Điều Xanh D595 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D594 - Gà Điều Xanh D594 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V110 - Gà Vàng V110 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D593 - Gà Điều Đỏ D593 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D588 - Gà Điều Xanh D588 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D587 - Gà Điều Xanh D587 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B106 - Gà Xanh Bông B106 - Gà Xanh Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X075 - Gà Xám Chuối X075 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,26kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C208 - Gà Chuối C208 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D586 - Gà Điều Xanh D586 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D585 - Gà Điều Xanh D585 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D584 - Gà Điều Vàng D584 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D583 - Gà Điều Đỏ D583 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D582 - Gà Điều Đỏ D582 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X076 - Gà Xám Chuối X076 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,18kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C202 - Gà Chuối Khét C202 - Gà Chuối Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C201 - Gà Chuối Khét C201 - Gà Chuối Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C200 - Gà Chuối Trắng C200 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D563 - Gà Điều Xanh D563 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ