• Clip xổ
  Gà đá liền
  Q219 - Gà Que Q219 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 880gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C221 - Gà Chuối Vàng C221 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,18kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D633 - Gà Điều D633 - Gà Điều

  Nguồn gốc :

  Chân : Hồng Sa

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C220 - Gà Chuối C220 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V119 - Gà Vàng V119 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D630 - Gà Điều Vàng D630 - Gà Điều Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q217 - Gà Que Nghệ Q217 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  N022 - Gà Úa N022 - Gà Úa

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D621 - Gà Điều Xanh D621 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B119 - Gà Bướm B119 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D634 - Gà Điều Đỏ D634 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q218 - Gà Que Nghệ Q218 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D632 - Gà Điều Bông D632 - Gà Điều Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,18kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C217 - Gà Chuối Vàng C217 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X088 - Gà Xám Son X088 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X087 - Gà Xám Vàng X087 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X086 - Gà Xám Son X086 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X085 - Gà Xám Vàng X085 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D629 - Gà Điều Đỏ D629 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D628 - Gà Điều Xanh D628 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X084 - Gà Xám Son X084 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ