• Clip xổ
  Gà đá liền
  C234 - Gà Chuối Vàng C234 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X104 - Gà Xám Chuối X104 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C233 - Gà Chuối Trắng C233 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q230 - Gà Que Nghệ Q230 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q229 - Gà Que Q229 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D680 - Gà Xanh D680 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V133 - Gà Vàng V133 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C230 - Gà Chuối C230 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,36kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X102 - Gà Xám Son X102 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q239 - Gà Que Nghệ Q239 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B142 - Gà Bướm B142 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K066 - Gà Khét Vàng K066 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B141 - Gà Bướm B141 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V124 - Gà Vàng V124 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D664 - Gà Điều Xanh D664 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D663 - Gà Điều Xanh D663 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,17kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X099 - Gà Xám Vàng X099 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q233 - Gà Que Vàng Q233 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C228 - Gà Chuối Vàng C228 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B128 - Gà Bướm B128 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Cua

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C227 - Gà Chuối C227 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ