• Clip xổ
  Gà đá liền
  CU058 - Gà Cú Vàng CU058 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,68kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C219 - Gà Chuối C219 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V120 - Gà Vàng V120 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X089 - Gà Xám X089 - Gà Xám

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,62kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D631 - Gà Điều Xanh D631 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V118 - Gà Vàng V118 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B127 - Gà Bướm B127 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D627 - Gà Điều Xanh D627 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,48kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V117 - Gà Vàng V117 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B126 - Bướm Ngũ Sắc B126 - Bướm Ngũ Sắc

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D625 - Gà Điều Xanh D625 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C218 - Gà Chuối Đen C218 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X081 - Gà Xám Chuối X081 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,15kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q216 - Gà Que Đỏ Q216 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q215 - Gà Que Đỏ Q215 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q213 - Gà Que Đỏ Q213 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q212 - Gà Que Xanh Q212 - Gà Que Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q211 - Gà Que Đỏ Q211 - Gà Que Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K059 - Gà Khét K059 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D619 - Gà Điều Xanh D619 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B121 - Gà Bướm B121 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ