• Clip xổ
  Gà đá liền
  D683 - Gà Điều Đỏ D683 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU064 - Gà Cú Vàng CU064 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,15kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D682 - Gà Điều Xanh D682 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU063 - Gà Cú Lửa CU063 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K073 - Gà Khét K073 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D681 - Gà Điều Xanh D681 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V134 - Gà Vàng V134 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X105 - Gà Xám Son X105 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O020 - Gà Ô Hoe O020 - Gà Ô Hoe

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU062 - Gà Cú Vàng CU062 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K072 - Gà Khét Vàng K072 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU061 - Gà Cú Cườm CU061 - Gà Cú Cườm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K071 - Gà Khét Vàng K071 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 3,5kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B136 - Gà Bông Ngũ Sắc B136 - Gà Bông Ngũ Sắc

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,85g

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D679 - Gà Điều Xanh D679 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D678 - Gà Điều Đỏ D678 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D677 - Mão Kê Vương D677 - Mão Kê Vương

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D676 -Gà Điều Xanh D676 -Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Vảy rồng

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K070 - Gà Khét K070 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 40.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B147 - Gà Bướm B147 - Gà Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,76kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU060 - Gà Cú Vàng CU060 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ