• Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML016 - Win 1x ML016 - Win 1x

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML015 - Gà Mã Lại Vàng ML015 - Gà Mã Lại Vàng

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh Chì

  Cân nặng : 980gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML014 - Gà Mã Lại ML014 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Phi lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML013 - Gà Mã Lại ML013 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML012 - Gà Mã Lại ML012 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML011- Gà Mã Lại ML011- Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 870gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML010 - Gà Mã Lại ML010 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML009 - Gà Mã Lại ML009 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML008 - Gà Mã Lại ML008 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML007 - Gà Mái Lại ML007 - Gà Mái Lại

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML006 - Gà Mã Lại ML006 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML005 - Gà Mã Lại ML005 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML004 - Gà Mã Lại ML004 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 25%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Peru lai Mỹ Gà Peru lai Mỹ

  Nguồn gốc : Cha Peru, Mẹ Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 350.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML003 - Gà Mã Lại ML003 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ Việt

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 920gr

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  ML002 - Gà Mã Lại ML002 - Gà Mã Lại

  Nguồn gốc : Dâu

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 1.200.000 VNĐ

 • Trang
 • 1