• Clip xổ
  Gà đá liền
  V134 - Gà Vàng V134 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V133 - Gà Vàng V133 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V132 - Gà Vàng V132 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V131 - Gà Vàng V131 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V130 - Gà Vàng V130 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,2kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V129 - Gà Vàng V129 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V128 - Gà Vàng V128 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,82kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V126 - Gà Vàng Sắn V126 - Gà Vàng Sắn

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,62kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V125 - Gà Vàng Sắn V125 - Gà Vàng Sắn

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,62kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V124 - Gà Vàng V124 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V123 - Gà Vàng V123 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V122 - Gà Vàng V122 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V121 - Gà Vàng V121 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V120 - Gà Vàng V120 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V119 - Gà Vàng V119 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V118 - Gà Vàng V118 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V117 - Gà Vàng V117 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V116 - Gà Vàng V116 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,25kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  V115 - Gà Vàng V115 - Gà Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ