• Clip xổ
  Gà đá liền
  CU064 - Gà Cú Vàng CU064 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,15kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU063 - Gà Cú Lửa CU063 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU062 - Gà Cú Vàng CU062 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU061 - Gà Cú Cườm CU061 - Gà Cú Cườm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU060 - Gà Cú Vàng CU060 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU059 - Gà Cú Vàng CU059 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU058 - Gà Cú Vàng CU058 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,68kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU057 - Gà Cú Vàng CU057 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU056 - Gà Cú Vàng CU056 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,92kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU055 - Gà Cú Vàng CU055 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU052 - Gà Cú Vàng CU052 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU051 - Gà Cú Lửa CU051 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU050 - Gà Cú Vàng CU050 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU049 - Gà Cú Vàng CU049 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B100 - Gà Cú Bông B100 - Gà Cú Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 22,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU048 - Gà Cú Vàng CU048 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU047 - Gà Cú Bông CU047 - Gà Cú Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU046 - Gà Cú Vàng CU046 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU046 - Gà Cú Vàng CU046 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,68kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU045 - Gà Cú Vàng CU045 - Gà Cú Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Trang
 • 1
 • 2
 • 3