• Clip xổ
  Gà đá liền
  X105 - Gà Xám Son X105 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X104 - Gà Xám Chuối X104 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X103 - Gà Xám Son X103 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X102 - Gà Xám Son X102 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X101 - Gà Xám Vàng X101 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X100 - Gà Xám Vàng X100 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,52kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X099 - Gà Xám Vàng X099 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X097 - Gà Xám Son X097 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X096 - Gà Xám Vàng X096 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X095 - Gà Xám Bướm X095 - Gà Xám Bướm

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X094 - Gà Xám Vàng X094 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X093 - Gà Xám Khét X093 - Gà Xám Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,54kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X092 - Gà Xám Vàng X092 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X091 - Gà Xám Khét X091 - Gà Xám Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X090 - Gà Xám Vàng X090 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,24kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X089 - Gà Xám X089 - Gà Xám

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,62kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X088 - Gà Xám Son X088 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X087 - Gà Xám Vàng X087 - Gà Xám Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X086 - Gà Xám Son X086 - Gà Xám Son

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ