• Clip xổ
  Gà đá liền
  O020 - Gà Ô Hoe O020 - Gà Ô Hoe

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O019 - Gà Ó Mã Lại O019 - Gà Ó Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Đen

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O018 - Gà Ó Mã Lại O018 - Gà Ó Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Jap Lái Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O017 - Gà Ó Mã Lại O017 - Gà Ó Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O016 - Gà Ó ô O016 - Gà Ó ô

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%

  Chân : Đen

  Cân nặng : 1,3kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O015 - Gà Ó O015 - Gà Ó

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Xanh da cam

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O014 - Gà Ó O014 - Gà Ó

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 25%

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O013 - Gà Ó O013 - Gà Ó

  Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Việt

  Chân : Xanh đen

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O012 - Gà Xanh Ô O012 - Gà Xanh Ô

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 980gr

  Giá : 1.700.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O011 - Gà Ô Tuyền O011 - Gà Ô Tuyền

  Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O010 - Gà Ó Vàng O010 - Gà Ó Vàng

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 75%, Mẹ lai 25%

  Chân : Chì

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O009 - Gà Ó Mã Lại O009 - Gà Ó Mã Lại

  Nguồn gốc : Cha lai Mỹ 50% - Mẹ lai mỹ 25%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 820gr

  Giá : 1.800.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O008 - Gà Ó Ô O008 - Gà Ó Ô

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O007 - Gà Ó Ô O007 - Gà Ó Ô

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O006 - Gà Ó Ô O006 - Gà Ó Ô

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 880gr

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O005 - Gà Ó Bông O005 - Gà Ó Bông

  Nguồn gốc : Dâu

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 2.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O004 - Gà Ó Nhạn O004 - Gà Ó Nhạn

  Nguồn gốc : Dâu

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 830gr

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O003 - Gà Ó Nhạn O003 - Gà Ó Nhạn

  Nguồn gốc : Dâu

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 850gr

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  O002 - Gà Ó Điều O002 - Gà Ó Điều

  Nguồn gốc : Dâu

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 1.500.000 VNĐ

 • Trang
 • 1