• Clip xổ
  Gà đá liền
  Q230 - Gà Que Nghệ Q230 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q229 - Gà Que Q229 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bộ nọc gốc Kim Kê Bộ nọc gốc Kim Kê

  Nguồn gốc :

  Chân : Vảy Rồng

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 50.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q245 - Gà Que Lửa Q245 - Gà Que Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q244 - Gà Que Nghệ Q244 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q243 - Gà Que Vàng Q243 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q242 - Gà Que Lửa Q242 - Gà Que Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q241 - Gà Que Vàng Q241 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q240 - Gà Ô Que Q240 - Gà Ô Que

  Nguồn gốc : Cha Jap Mỹ, Mẹ Jap Mỹ Việt

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,1kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q239 - Gà Que Nghệ Q239 - Gà Que Nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q238 - Gà Que Vàng Q238 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q237 - Gà Que Lửa Q237 - Gà Que Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,78kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q236 - Gà Que Q236 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q235 - Gà Que Xanh Q235 - Gà Que Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q234 - Gà Que Lửa Q234 - Gà Que Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q233 - Gà Que Vàng Q233 - Gà Que Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q230 - Gà Que Q230 - Gà Que

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 30.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q229 - Gà Jap Mỹ Q229 - Gà Jap Mỹ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Q228 - Gà Xanh Q228 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,2kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ