• Clip xổ
  Gà đá liền
  2342343 2342343

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng :

  Giá : 34.234.234 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  2342343 2342343

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng :

  Giá : 34.234.234 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D683 - Gà Điều Đỏ D683 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D682 - Gà Điều Xanh D682 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D681 - Gà Điều Xanh D681 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D680 - Gà Xanh D680 - Gà Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bộ nọc gốc Kim Kê Bộ nọc gốc Kim Kê

  Nguồn gốc :

  Chân : Vảy Rồng

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 50.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dàn mái tre Dàn mái tre

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 0gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bán gà con Bán gà con

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 1.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Ngũ cốc cho gà đá Ngũ cốc cho gà đá

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 5kg

  Giá : 110.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Nghệ bột Nghệ bột

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 300.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đồ bịt cựa Đồ bịt cựa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dĩa mài nghệ Dĩa mài nghệ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 0

  Giá : 30.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài lớn Đá mài lớn

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1

  Giá : 70.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Đá mài nhỏ Đá mài nhỏ

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1gr

  Giá : 35.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D679 - Gà Điều Xanh D679 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D678 - Gà Điều Đỏ D678 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D677 - Mão Kê Vương D677 - Mão Kê Vương

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D676 -Gà Điều Xanh D676 -Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Vảy rồng

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ