• Clip xổ
  Gà đá liền
  D597 - Gà Điều Đỏ D597 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D596 - Gà Điều Xanh D596 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D595 - Gà Điều Xanh D595 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D594 - Gà Điều Xanh D594 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D593 - Gà Điều Đỏ D593 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D592 - Gà Điều Mật D592 - Gà Điều Mật

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D591 - Gà Điều Xanh D591 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,9kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D589 - Gà Điều Đỏ D589 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D588 - Gà Điều Xanh D588 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D587 - Gà Điều Xanh D587 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 950gr

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  X075 - Gà Xám Chuối X075 - Gà Xám Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,26kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D581 - Gà Điều Xanh D581 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D578 - Gà Điều Xanh D578 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D577 - Gà Điều Xanh D577 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D576 - Gà Điều Đỏ D576 - Gà Điều Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D575 - Gà Điều Xanh D575 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3,05kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D573 - Gà Điều Xanh D573 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  CU054 - Gà Cú Lửa CU054 - Gà Cú Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  D567 - Gà Điều Xanh D567 - Gà Điều Xanh

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Dàn mái tre Dàn mái tre

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 0gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Bán gà con Bán gà con

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,2kg

  Giá : 1.000.000 VNĐ