• Clip xổ
  Gà đá liền
  K073 - Gà Khét K073 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K072 - Gà Khét Vàng K072 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K071 - Gà Khét Vàng K071 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 3,5kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K070 - Gà Khét K070 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 40.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K069 - Gà Khét Lửa K069 - Gà Khét Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,52kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K068 - Gà Khét Vàng K068 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K067 - Gà Khét Lửa K067 - Gà Khét Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B143 - Gà Khét Bông B143 - Gà Khét Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : B143

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K066 - Gà Khét Vàng K066 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,16kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K065 - Gà Khét Lửa K065 - Gà Khét Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K064 - Gà Khét K064 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,95kg

  Giá : 20.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K063 - Gà Khét K063 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K062 - Gà Khét K062 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,4kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K061 - Gà Khét Vàng K061 - Gà Khét Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K060 - Gà Khét Lửa K060 - Gà Khét Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,35kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K059 - Gà Khét K059 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K058 - Gà Khét Đỏ K058 - Gà Khét Đỏ

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,46kh

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  B115 - Gà Khét Bông B115 - Gà Khét Bông

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,75kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K057 - Gà Khét K057 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  K056 - Gà Khét K056 - Gà Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Trang
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4