• Clip xổ
  Gà đá liền
  C234 - Gà Chuối Vàng C234 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C233 - Gà Chuối Trắng C233 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 0 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C230 - Gà Chuối C230 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,36kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C232 - Gà Chuối Gấm C232 - Gà Chuối Gấm

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C231 - Gà Chuối Vàng C231 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 3kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C229 - Gà Chuối Trắng C229 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 2,52kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C228 - Gà Chuối Vàng C228 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C227 - Gà Chuối C227 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C226 - Gà Chuối C226 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C225 - Gà Chuối C225 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,12kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C224 - Gà Chuối C224 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 1,06kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C223 - Win 3x C223 - Win 3x

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 15.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C222 - Win 2x C222 - Win 2x

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,35kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C221 - Gà Chuối Vàng C221 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,18kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C220 - Gà Chuối C220 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C217 - Gà Chuối Vàng C217 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C219 - Gà Chuối C219 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C218 - Gà Chuối Đen C218 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C216 - Gà Chuối Lửa C216 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ