• Clip xổ
  Gà đá liền
  C221 - Gà Chuối Vàng C221 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,18kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C220 - Gà Chuối C220 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,32kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C219 - Gà Chuối C219 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,55kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C217 - Gà Chuối Vàng C217 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C218 - Gà Chuối Đen C218 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C216 - Gà Chuối Lửa C216 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C215 - Gà Chuối Lửa C215 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C214 - Gà Chuối Lửa C214 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C213 - Gà Chuối Lửa C213 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,28kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C212 - Gà Chuối C212 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Điểm

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C211 - Gà Chuối Vàng C211 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc :

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C210 - Gà Chuối Trắng C210 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 10.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C209 - Gà Chuối Đen C209 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C208 - Gà Chuối C208 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C207 - Gà Chuối Lửa C207 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C206 - Gà Chuối Lửa C206 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C205 - Gà Chuối Xám C205 - Gà Chuối Xám

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C203 - Gà Chuối Trắng C203 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C203 - Gà Chuối Lửa C203 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ