• Clip xổ
  Gà đá liền
  C209 - Gà Chuối Đen C209 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc :

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 2,85kg

  Giá : 25.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C206 - Gà Chuối Lửa C206 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C205 - Gà Chuối Xám C205 - Gà Chuối Xám

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 2,45kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Gà Tre Giống Gà Tre Giống

  Nguồn gốc :

  Chân :

  Cân nặng : 900gr

  Giá : 750.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  Trứng Gà Trứng Gà

  Nguồn gốc : Nhiều loại

  Chân : Các loại

  Cân nặng :

  Giá : 250.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C208 - Gà Chuối C208 - Gà Chuối

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,22kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C207 - Gà Chuối Lửa C207 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 2,65kg

  Giá : 7.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C203 - Gà Chuối Trắng C203 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,8kg

  Giá : 8.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C203 - Gà Chuối Lửa C203 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,6kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C202 - Gà Chuối Khét C202 - Gà Chuối Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Thau

  Cân nặng : 1,2kg

  Giá : 4.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C201 - Gà Chuối Khét C201 - Gà Chuối Khét

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,15kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C200 - Gà Chuối Trắng C200 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C199 - Gà Chuối Trắng C199 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,7kg

  Giá : 6.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C198 - Gà Chuối Lửa C198 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc :

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 2,5kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C197 - Gà Chuối Vàng C197 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C196 - Gà Chuối Khét C196 - Gà Chuối Khét

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ việt lai Mỹ

  Chân : Vàng

  Cân nặng : 1,08kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C195 - Gà Chuối Trắng C195 - Gà Chuối Trắng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1kg

  Giá : 3.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C194 - Gà Chuối Lửa C194 - Gà Chuối Lửa

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C193 - Gà Chuối Đen C193 - Gà Chuối Đen

  Nguồn gốc : Cha jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Xanh điểm

  Cân nặng : 1,05kg

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C191 - Gà Chuối Vàng C191 - Gà Chuối Vàng

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ

  Chân : Vuông

  Cân nặng : 880gr

  Giá : 2.500.000 VNĐ

 • Clip xổ
  Gà đá liền
  C192 - Gà Chuối Xám C192 - Gà Chuối Xám

  Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 75%

  Chân : Trắng

  Cân nặng : 1,04kg

  Giá : 5.000.000 VNĐ