M020 - Gà Mái Chuối - 3.500.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 920gr
Chân : Vuông
Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Chuối,
M020 - 3.500.000vnđ
Gà Mái chuối 25% Peru, 75% Mỹ, chân xanh Vuông, mắt ếch, đã đẻ xong lứa so. Cân nặng : 920gr