M021 - Mái Điều Xanh - 3.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 820gr
Chân : Xanh
Nguồn gốc : Cha Peru đẻn, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Điều,
M021 - 3.000.000vnđ
Gà Mái điều xanh Peru lai Mỹ đẻn, chân xanh mồng lá lớn, đã đẻ xong lứa so. Cân nặng : 820gr