M022 - Gà Mái Điều - 5.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 1,6kg
Chân : Vuông
Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Điều,
M022 - 5.000.000vnđ
Gà mái điều xanh Asil lai Mỹ, chân xanh Vuông, mắt ếch, vảy 2 Hàng Trơn, đóng răng cưa, đang đẻ lứa so. Cân nặng : 1,6kg