M023 - Gà Que - 3.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 850gr
Chân : Xanh
Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Que,
M023 - 3.000.000vnđ
Gà que Jap lai Mỹ, gà mới đẻ xong lứa so, chân xanh đen, mắt ếch, vảy 2 Hàng Trơn. Cân nặng : 850gr