M024 - Gà Điều Đỏ - 3.500.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 800gr
Chân : Trắng
Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Điều,
M024 - 3.500.000vnđ
Gà điều đỏ Asil lai Mỹ, gà mới đẻ xong lứa so, chân trắng 8 móng sọc đen, vảy 2 Hàng Trơn. Cân nặng : 800gr