M026 - Gà Mái Điều - 4.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 800gr
Chân : Trắng Vuông
Nguồn gốc : Cha Asil đẻn, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Điều,
M026 - 4.000.000 vnđ
Gà Mái điều đỏ Asil lai Mỹ, chân trắng Vuông, vảy Vấn Khâu - Độc Biên, gà 10 tháng tuổi, đã đẻ 2 lứa. Cân nặng : 800gr