M029 - Gà Mái Điều - 4.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 820gr
Chân : Trắng
Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Điều,
M029 - 4.000.000 vnđ
Gà Mái điều chân trắng Asil lai Mỹ, gà 8 tháng tuổi, chân trắng, mỏ trắng, vảy 2 Hàng trơn, mới đẻ xong lứa so. Cân nặng: 820gr