M030 - Gà Mái Điều Xanh - 3.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 800gr
Chân : Xanh
Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Điều,
M030 - 3.000.000 vnđ
Gà Mái điều xanh Asil lai Mỹ, chân xanh 8 móng đen, vảy 2 Hàng Trơn, gà mới đẻ xong lứa so. Cân nặng: 800gr