M031 - Gà Mái Xanh Que - 5.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 920gr
Chân : Xanh Đen
Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Que,
M031 - 5.000.000 vnđ
Gà Mái xanh que Jap lai Mỹ, chân xanh đen, móng đen, lưng dày, chân nhỏ xíu, vảy 2 Hàng Trơn, gà đẻ xong lứa so. Cân nặng: 920gr