M032 - Gà Mái Xanh Que - 4.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 750gr
Chân : Điểm
Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Que,
M032 - 4.000.000 vnđ
Gà Mái Xanh que Jap lai Mỹ, chân đểm, vảy 2 Hàng Trơn - Độc Biên, gà mới đẻ xong lứa so. Cân nặng: 750gr