M033 - Gà Mái Điều Xanh - 3.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 750gr
Chân : Xanh
Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Điều,
M033 - 3.000.000 vnđ
Gà Mái điều xanh Asil lai Mỹ, chân xanh ngọc, vảy 2 Hàng Trơn, mới đẻ xong lứa so. Cân nặng: 750gr