M024 - Gà Mái Điều Vàng - 4.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 780gr
Chân : Trắng
Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Điều,
M034 - 4.000.000 vnđ
Gà Mái điều vàng Asil lai Mỹ, chân trắng 8 móng sọc đen, vảy 2 Hàng Trơn, mới đẻ xong lứa so. Cân nặng: 780gr