C194 - Gà Chuối Lửa - 5.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà tre
Cân nặng : 1,05kg
Chân : Xanh
Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
Màu lông : Chuối,
C194 - 5.000.000 vnđ
Gà Chuối lửa Asil Mỹ Việt, win 2x chồng độ, chân xanh 8 móng đen, vảy 2 Hàng Trơn, tay tốt. Cân nặng: 1,05kg