B093 - Gà Bướm Cú - 2.500.000 VNĐ

Loại gà : Gà tre
Cân nặng : 1,05kg
Chân : Vuông
Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
Màu lông : Bướm,Cú,
B093 - 2.500.000 vnđ
Gà Bướm cú Asil Mỹ Việt, win 3x, chân vàng vuông, vảy 2 Hàng Trơn, tay tốt. cân nặng: 1,05kg