C196 - Gà Chuối Khét - 3.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà tre
Cân nặng : 1,08kg
Chân : Vàng
Nguồn gốc : Cha Asil lai Mỹ, Mẹ việt lai Mỹ
Màu lông : Khét,Chuối,
C196 - 3.000.000 vnđ
Gà Chuối khét, asil Mỹ Việt, chân vàng, vảy 2 Hàng Trơn, cựa nín, móng rồng. cân nặng: 1,08kg