Q191 - 3.500.000 VNĐ

Loại gà : Gà tre
Cân nặng : 1,12kg
Chân : Điểm
Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ
Màu lông : Que,
Q191 - 3.500.000 vnđ
Gà Que nghệ Jap Mỹ Việt, chân điểm, cựa đen, vảy 2 Hàng Trơn, tay tốt, lông chấp sát. Cân nặng: 1,12kg