D560 - Gà Điều Xanh - 30.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 2,,85kg
Chân : Vuông
Nguồn gốc :
Màu lông : Điều,
D560 - 30.000.000 vnd
Gà Điều xanh Asil lai Mỹ, win 4x TL, hàng đấu, chân xanh Vuông, tay dày cứng ngắt, gà đá bến thế, cựa nghiệt. Cân nặng: 2,9kg