D563 - Gà Điều Xanh - 3.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà tre
Cân nặng : 1,2kg
Chân : Xanh
Nguồn gốc :
Màu lông : Điều,
D563 - 3.000.000 vnd
Gà Điều xanh Asil mỹ Việt, chân xanh, móng đen, cựa đen, vảy Song Cúc, lông chấp sát, tay dày. Cân nặng: 1.2kg