K049 - Gà Khét Vàng - 7.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 3,1kg
Chân : Trắng
Nguồn gốc :
Màu lông : Khét,
K049 - 7.000.000 vnđ
Gà Khét vàng máu Asil Mỹ, win 2x, mới xong lông, chân trắng, vảy Song Cúc, tay bê tông. Cân nặng : 3,1kg