D565 - Gà Điều Xanh - 7.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 2,35kg
Chân : Xanh
Nguồn gốc :
Màu lông : Điều,
D565 - 7.000.000 vnđ
Gà Điều xanh Mỹ F1, gà Cha ăn 16 cái, mẽ đá C1, chân xanh cựa trắng, vảy 2 Hàng Trơn, tay tốt. Cân nặng: 2,35kg