C203 - Gà Chuối Trắng - 8.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 2,8kg
Chân : Xanh
Nguồn gốc :
Màu lông : Chuối,
C203 - 8.000.000 vnđ
Gà Chuối trắng Jap Mỹ, mẽ gà đấu, siêu cựa, chân xanh cựa đen vảy 2 Hàng Trơn, tay tốt. Cân nặng: 2,8kg