Bộ nọc gốc Kim Kê - 50.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 2,55kg
Chân : Vảy Rồng
Nguồn gốc :
Màu lông : Điều,Que,

🐓Bộ nọc gốc của Trại 
1. Trống Mỹ F1 dòng Hatch ( win 4x ) 2,55kg
2. Mái Điều Asil mỹ (25 tháng), vảy rồng 2kg
3. Mái Que Jap Mỹ (23 tháng), 2,2kg
Cập gà mái đã cho ra đời nhiều chiến kê, mẽ đá cựa tốt, khung xương lớn, bến đá khôn khéo. Chân vảy sạch đẹp!
Chia lại cho anh em nào hữu duyên!

Giá công khai : 50 triệu ( nguyên bộ )