K066 - Gà Khét Vàng - 10.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà tre
Cân nặng : 1,16kg
Chân :
Nguồn gốc :
Màu lông : Khét,
K066- 10.000.000vnđ
Gà Khét Vàng Asil Mỹ, WIN 2x, chân vàng 8 móng đen, vảy Xuyên Đao, tay tốt, khung xương lớn. Cân nặng: 1,16kg