D677 - Mão Kê Vương - 15.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 3,05kg
Chân : Vuông
Nguồn gốc :
Màu lông : Điều,

D677 - Mão Kê Vương

Hàng hiếm nhe Anh em !

Đã thắng 2 trận nhiều tiền! Cân nặng: 3,05kg. 

Anh em nào hợp nhãn alo : 0345. 18.28.68 Triệu Thiên