CU061 - Gà Cú Cườm - 0 VNĐ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 2,75kg
Chân : Vàng
Nguồn gốc :
Màu lông : Cú,
CU061 - Gà Cú Cườm 
Cân nặng: 2,65kg, mẽ gà giỏi, gà chưa đá, tay dẻo, tới đá khoảng 2,75ky. Nết đá tốc độ, siêng đá. 

Anh em hợp nhãn alo mình: 0345.18.28.68 Triệu Thiên

Video