D678 - Gà Điều Đỏ - 5.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 2,7kg
Chân : Vàng
Nguồn gốc :
Màu lông : Điều,
D678 - Gà Điều đỏ
Cân nặng: 2,7kg, chân vàng móng đen, lai kín mít. Mẽ gà giỏi

Anh em nào kết thì alo : 0345.18.28.68 Triệu Thiên