CU062 - Gà Cú Vàng - 0 VNĐ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 2,7kg
Chân :
Nguồn gốc :
Màu lông : Cú,
CU062 - Gà cú vàng
Cân nặng: 2,7kg máu Asil, mẽ gà đâm chém, trây chét tốt. 

Anh em hợp nhãn alo : 0345.18.28.68 Triệu Thiên

Video