K073 - Gà Khét - 0 VNĐ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 3kg
Chân :
Nguồn gốc :
Màu lông : Khét,

Khét 3ky. Hàng Đấu cho anh em đá Lớn! Gà Việt bổn !

Ăn 1 trận đấu trường lớn. Nết dữ, bạo tàn. Giá cao

Anh em thích alo: 0345.18.28.68 Triệu Thiên.