CU064 - Gà Cú Vàng - 0 VNĐ

Loại gà : Gà nòi
Cân nặng : 3,15kg
Chân : Xanh
Nguồn gốc :
Màu lông : Cú,

Cú vàng chân xanh, cựa nín, nguyên con gà Việt, mẽ đâm chém giỏi! 3,15ky

Anh em thích alo: 0345.18.28.68 Triệu Thiên