2342343 - 34.234.234 VNĐ

Loại gà : Phụ kiện
Cân nặng :
Chân :
Nguồn gốc :
Màu lông : Điều,