M012 - Gà Mái Tre - 3.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 850gr
Chân : Vuông
Nguồn gốc : Cha Mẹ tre Mỹ Hatch
Màu lông : Điều,
M012 – 3.000.000vnđ
Gà mái tre Mỹ, điều vàng chân xanh VUÔNG, vảy 2 HÀNG TRƠN, đang đẻ lứa so. Cân nặng: 850gr