M013 - Gà Mái Tre - 3.000.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 870gr
Chân : Vuông
Nguồn gốc : Cha Peru lai Mỹ, Mẹ Mỹ F1
Màu lông : Que,
M013 - 3.000.000 vnđ
Gà mái Que Peru lai Mỹ, gà tơ, đẻ xong lứa so, chân đen, 8 móng đen, cựa đen, vảy SONG CÚC. Cân nặng : 870gr