M014 - Gà Mái Nòi - 3.500.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 1,7kg
Chân : Vuông
Nguồn gốc : Cha Peru Mỹ, Mẹ lai Mỹ 75%
Màu lông : Điều,
M014 - 3.500.000 vnđ
Gà mái điều xanh 3 dòng máu ( 25% Peru, 50% Mỹ, 25% Việt ), chân xanh chì VUÔNG, gà tơ 9 tháng tuổi, mới đẻ 2 ổ. Cân nặng : 1,7kg