M015 - Gà Mái Tre - 2.500.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 900gr
Chân : Xanh đen
Nguồn gốc : Cha Jap lai Mỹ, Mẹ Việt lai Mỹ 50%
Màu lông : Que,
M015 - 2.500.000vnđ
Gà mái Que 3 dòng máu (Jap, Mỹ, Việt) chân xanh đen, mắt ếch, vảy 2 Hàng Trơn, gà đẻ xong lứa so. Cân nặng : 900gr