M017 - Gà Mái Tre - 3.500.000 VNĐ

Loại gà : Gà giống
Cân nặng : 920gr
Chân :
Nguồn gốc :
Màu lông : Điều,
M017 - 3.500.000vnđ
Gà  Mái điều xanh Peru lai Mỹ, chân xanh đen, mồng lá, vảy 2 HÀNG, gà đẻ xong lứa so. Cân nặng : 920gr