Cam kết bảo mật thông tin khách hàng


 1.  CHOGADA.COM không được có những hành vi vi phạm nội quy và quy định của pháp luật, luôn luôn nỗ lực cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ một cách an toàn, liên tục theo những quy định đã nêu trong bản quy định này.

  CHOGADA.COM phải có hệ thống đảm bảo an toàn nhằm bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng giúp người sử dụng có thể sử dụng dịch vụ Internet một cách an toàn nhất.

  CHOGADA.COM không được gửi thư điện tử mang tính quảng cáo hay vì mục đích thu lợi mà người sử dụng không đồng ý

  • Khi CHOGADA.COM thu thập các thông tin cá nhân riêng biệt phải có sự đồng ý của người sử dụng (khách hàng).
  • CHOGADA.COM không được sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng ngoài mục đích sử dụng chính, không được cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3 mà không được sự đồng ý của người sử dụng.
  • CHOGADA.COM có thể sử dụng thông tin của người sử dụng trong những trường hợp sau đây:

  -          Cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết về người sử dụng (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại) cho công ty vận chuyển khi phải thực hiện giao hàng.

  -          Cần xác nhận của bản thân nhằm tránh bị đánh cắp thông tin.

  -          Có lý do bất khả kháng tuân thủ theo pháp luật và quy định chung.

  • Trường hợp CHOGADA.COM nhận được sự đồng ý của người sử dụng theo khoản 2 và khoản 3, phải thông báo cho người sử dụng biết các thông tin liên quan đến bên thứ 3 (người nhận cung cấp dịch vụ, nội dung thông tin và mục đích của dịch vụ cung cấp), mục đích sử dụng và mục đích thu thập thông tin, thông tin nhận dạng người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân ( bộ phận, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc khác…